- 100%
5,800,000đ

Chỉ giành riêng cho Học viên lớp DH K26 VATC

Mua ngay

Số bài học

131

Thời lượng video

15:19:22

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Lớp học dành riêng cho lớp điện ô tô DH K26 của VATC

Nội dung khóa học

+  PHẦN I: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ĐỘNG CƠ
Bài giảng
00:00
 Bài 1: Tổng quan các cảm biến trên động cơ xăng
06:32
 Bài 2: Cảm biến CKP-Chức năng, hình dáng, vị trí
04:10
 Bài 3: Cảm biến CKP-Cấu tạo, nguyên lý, kiểm tra loại điện từ
08:14
 Bài 4: Cảm biến CKP-Cấu tạo, nguyên lý, kiểm tra loại Hall
05:39
 Bài 5: Cảm biến CKP-Mạch điện, mã lỗi
04:49
 Bài 6: Cảm biến CMP-Chức năng, hình dáng, vị trí
06:40
 Bài 7: Cảm biến MAF-Chức năng, hình dáng, vị trí
03:54
 Bài 8: Cảm biến MAF-Cấu tạo, nguyên lý loại Hot wire
07:21
 Bài 9: Cảm biến MAF-Cấu tạo, nguyên lý loại Hot film
07:29
 Bài 10: Cảm biến MAP-Chức năng, Cấu tạo, nguyên lý
07:51
 Bài 11: Cảm biến MAP-Mạch điện, thông số, mã lỗi
04:36
 Bài 12: Cảm biến IAT-Chức năng, nguyên lý, kiểm tra, mã lỗi
06:22
 Bài 13: Cảm biến ECT-Chức năng, nguyên lý, kiểm tra
04:59
 Bài 14: Cảm biến ECT-Hư hỏng, mã lỗi
04:40
 Bài 15: Cảm biến TPS-Chức năng, nguyên lý, kiểm tra
09:42
 Bài 16: Cảm biến TPS-Phân tích tín hiệu, mã lỗi
05:45
 Bài 17: Cảm biến APP-Chức năng, hoạt động, mã lỗi
04:57
 Bài 18: Cảm biến O2S-Chức năng, hoạt động, các loại
06:53
 Bài 19: Cảm biến O2S-Tín hiệu, kiểm tra, mã lỗi
05:16
 Bài 20: Cảm biến O2S-Open-Loop, Closed-Loop, STFT, LTFT
11:12
 Bài 21: Cảm biến O2S số 2-Chức năng, tín hiệu
04:08
 Bài 22: Cảm biến AF-Cấu tạo, hoạt động, tín hiệu
09:51
 Bài 23: Cảm biến KNK-Cấu tạo, hoạt động, tín hiệu
05:07
 Bài 1 HDSD Toyota Tis khởi động phần mềm
02:05
 Bài 2.1 HDSD Toyota Tis tra cứu thông số kỹ thuật P1
07:54
 Bài 2.2 HDSD Toyota Tis tra cứu thông số kỹ thuật P2
10:36
 Bài 2.3 HDSD Toyota Tis tra cứu thông số kỹ thuật trên giao diện 2 P1
05:15
 Bài 2.4 HDSD Toyota Tis tra cứu thông số kỹ thuật trên giao diện 2 P2
04:30
 Bài 3.1 HDSD Toyota Tis tra cứu các thông tin của mạch điện
09:12
 Bài 3.2 HDSD Toyota Tis tra cứu sơ đồ mạch điện trên giao diện 1
08:36
 Bài 3.3 HDSD Toyota Tis tra cứu sơ đồ mạch điện trên giao diện 2
04:08
 Bài 3.4 HDSD Toyota Tis các thao tác trên sơ đồ mạch điện
09:28
 Bài 4.1 HDSD Toyota Tis tra cứu vị trí chi tiết
07:35
 Bài 4.2 HDSD Toyota Tis tra cứu vị trí chi tiết trên Toyota Tis giao diện 2
05:47
 Bài 5.1 HDSD Toyota Tis tra cứu quy trình kỹ thuật
06:39
 Bài 5.2 HDSD Toyota Tis hướng dẫn tra cứu quy trình đăng ký, khởi tạo
03:25
 Bài 5.3 HDSD Toyota Tis tra cứu quy trình tháo lắp trên phần mềm Toyota Tis giao diện 2
05:16
 Bài 5.4 HDSD Toyota Tis tra cứu quy trình đăng ký, khởi tạo trên Toyota tis giao diện thứ 2
02:48
 Bài 6.1 HDSD Toyota Tis tra cứu thông tin mã lỗi
07:58
 Bài 6.2 HDSD Toyota Tis tra cứu các triệu chứng trên Toyota Tis
03:53
 Bài 6.3 HDSD Toyota Tis tra cứu thông tin mã lỗi trên Toyota Tis giao diện 2
03:56
 Bài 6.4 HDSD Toyota Tis tra cứu các triệu chứng trên Toyota Tis giao diện 2
04:02
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Chỉ giành riêng cho Học viên lớp DH K26 VATC

Chỉ giành riêng cho Học viên lớp DH K26 VATC

Chỉ giành riêng cho Học viên lớp DH K26 VATC

1 đ
1 năm
Đăng ký