Bài 6: Nguyên lý mạch nguồn ECM xe sử dụng Smartkey-VAST EDU

Bài 6: Nguyên lý mạch nguồn ECM xe sử dụng Smartkey

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Trên xe sử dụng chìa khóa thông minh thì hộp ECM được cấp nguồn không cần qua rơ le.


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Trên xe dùng chìa khóa thông minh, khi On chìa thì tín hiệu IGSW sẽ không đi trực tiếp từ ổ khóa vào hộp ECM


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Trên xe dùng chìa khóa thông minh Smartkey. Hộp ECM cũng sẽ khiển rơ le chính bằng chân MREL nhưng không cần tín hiệu IGSW


0 bình luận