Bài 4: Hướng dẫn phân tích mạch nguồn ECM xe Kia Picanto 2013-VAST EDU

Bài 4: Hướng dẫn phân tích mạch nguồn ECM xe Kia Picanto 2013

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Trong sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ của xe Hyundai i20 AT bên dưới. Trên hộp PCM: chân BATT là chân số , chân MREL là chân số , chân IGSW là chân số (chỉ ghi số chân-không cần tên giắc)

Lưu ý: Để xem được mạch điện được rỏ nét. Bạn nên kích phải chuột vào hình ảnh và chọn "Mở hình ảnh trong thẻ mới"

0 bình luận