Bài 3: Hướng dẫn phân tích mạch nguồn ECM xe Toyota Innova 2014-VAST EDU

Bài 3: Hướng dẫn phân tích mạch nguồn ECM xe Toyota Innova 2014

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Trong sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ bên dưới. Trên hộp ECM: chân MREL là chân số , chân IGSW là chân số (chỉ ghi số chân-không cần tên giắc)

Lưu ý: Để xem được mạch điện được rỏ nét. Bạn nên kích phải chuột vào hình ảnh và chọn "Mở hình ảnh trong thẻ mới"  0 bình luận