Bài 1: Nguyên lý mạch cấp nguồn dương cho ECM-VAST EDU

Bài 1: Nguyên lý mạch cấp nguồn dương cho ECM

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Hộp điều khiển động cơ thường được viết tắt bằng tên nào sau đây?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Trong mạch cấp nguồn cho hộp ECM, loại chìa khóa khiển trực tiếp rơ le chính. Khi On chìa khóa thì tại chân +B hộp ECM sẽ:


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Trong mạch cấp nguồn cho hộp động cơ loại ECM điều khiển rờ le chính. Nếu mất tín hiệu IGSW thì ECM sẽ mất nguồn +B đúng hay sai?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Chân MREL trên hộp ECM có chức năng gì?


0 bình luận