30,000,000đ
30,000,000đ

Khóa học dành riêng cho HV K25K26

Mua ngay

Số bài học

132

Thời lượng video

15:19:22

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa học danh riêng cho HV khóa DH K25K26

Nội dung khóa học

+  Chương 1
1 Bài giảng
00:00
 Bài 1: Tổng quan các cảm biến trên động cơ xăng
06:32
 Bài 2: Cảm biến CKP-Chức năng, hình dáng, vị trí
04:10
 Bài 3: Cảm biến CKP-Cấu tạo, nguyên lý, kiểm tra loại điện từ
08:14
 Bài 4: Cảm biến CKP-Cấu tạo, nguyên lý, kiểm tra loại Hall
05:39
 Bài 5: Cảm biến CKP-Mạch điện, mã lỗi
04:49
 Bài 6: Cảm biến CMP-Chức năng, hình dáng, vị trí
06:40
 Bài 7: Cảm biến MAF-Chức năng, hình dáng, vị trí
03:54
 Bài 8: Cảm biến MAF-Cấu tạo, nguyên lý loại Hot wire
07:21
 Bài 9: Cảm biến MAF-Cấu tạo, nguyên lý loại Hot film
07:29
 Bài 10: Cảm biến MAP-Chức năng, Cấu tạo, nguyên lý
07:51
 Bài 11: Cảm biến MAP-Mạch điện, thông số, mã lỗi
04:36
 Bài 12: Cảm biến IAT-Chức năng, nguyên lý, kiểm tra, mã lỗi
06:22
 Bài 13: Cảm biến ECT-Chức năng, nguyên lý, kiểm tra
04:59
 Bài 14: Cảm biến ECT-Hư hỏng, mã lỗi
04:40
 Bài 15: Cảm biến TPS-Chức năng, nguyên lý, kiểm tra
09:42
 Bài 16: Cảm biến TPS-Phân tích tín hiệu, mã lỗi
05:45
 Bài 17: Cảm biến APP-Chức năng, hoạt động, mã lỗi
04:57
 Bài 18: Cảm biến O2S-Chức năng, hoạt động, các loại
06:53
 Bài 19: Cảm biến O2S-Tín hiệu, kiểm tra, mã lỗi
05:16
 Bài 20: Cảm biến O2S-Open-Loop, Closed-Loop, STFT, LTFT
11:12
 Bài 21: Cảm biến O2S số 2-Chức năng, tín hiệu
04:08
 Bài 22: Cảm biến AF-Cấu tạo, hoạt động, tín hiệu
09:51
 Bài 23: Cảm biến KNK-Cấu tạo, hoạt động, tín hiệu
05:07
 Bài 1 HDSD Toyota Tis khởi động phần mềm
02:05
 Bài 2.1 HDSD Toyota Tis tra cứu thông số kỹ thuật P1
07:54
 Bài 2.2 HDSD Toyota Tis tra cứu thông số kỹ thuật P2
10:36
 Bài 2.3 HDSD Toyota Tis tra cứu thông số kỹ thuật trên giao diện 2 P1
05:15
 Bài 2.4 HDSD Toyota Tis tra cứu thông số kỹ thuật trên giao diện 2 P2
04:30
 Bài 3.1 HDSD Toyota Tis tra cứu các thông tin của mạch điện
09:12
 Bài 3.2 HDSD Toyota Tis tra cứu sơ đồ mạch điện trên giao diện 1
08:36
 Bài 3.3 HDSD Toyota Tis tra cứu sơ đồ mạch điện trên giao diện 2
04:08
 Bài 3.4 HDSD Toyota Tis các thao tác trên sơ đồ mạch điện
09:28
 Bài 4.1 HDSD Toyota Tis tra cứu vị trí chi tiết
07:35
 Bài 4.2 HDSD Toyota Tis tra cứu vị trí chi tiết trên Toyota Tis giao diện 2
05:47
 Bài 5.1 HDSD Toyota Tis tra cứu quy trình kỹ thuật
06:39
 Bài 5.2 HDSD Toyota Tis hướng dẫn tra cứu quy trình đăng ký, khởi tạo
03:25
 Bài 5.3 HDSD Toyota Tis tra cứu quy trình tháo lắp trên phần mềm Toyota Tis giao diện 2
05:16
 Bài 5.4 HDSD Toyota Tis tra cứu quy trình đăng ký, khởi tạo trên Toyota tis giao diện thứ 2
02:48
 Bài 6.1 HDSD Toyota Tis tra cứu thông tin mã lỗi
07:58
 Bài 6.2 HDSD Toyota Tis tra cứu các triệu chứng trên Toyota Tis
03:53
 Bài 6.3 HDSD Toyota Tis tra cứu thông tin mã lỗi trên Toyota Tis giao diện 2
03:56
 Bài 6.4 HDSD Toyota Tis tra cứu các triệu chứng trên Toyota Tis giao diện 2
04:02
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

DHK25K26

DHK25K26

Khóa học dành riêng cho HV K25K26

30,000,000 đ Đăng ký