350,000đ
Mua ngay

Số bài học

22

Thời lượng video

6:27:30

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Nội dung khoá học 4 buổi

Buổi 1.  Tổng quan phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô

Buổi 2 : Phương pháp tìm kiếm tài liệu trên internet hiệu quả

Buổi 3 : Kỹ thuật chẩn đoán ô tô đời mới

Buổi 4 : Chẩn đoán điện động cơ ô tô

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

350,000 đ
2 tháng
Đăng ký