Bài 5: Hướng dẫn phân tích mạch nguồn ECM xe Honda Civic 2010-VAST EDU

Bài 5: Hướng dẫn phân tích mạch nguồn ECM xe Honda Civic 2010

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Trong sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ bên dưới. Trên hộp ECM: chân BATT là chân số , chân +B là chân số , chân IGSW là chân số (chỉ ghi số chân-không cần tên giắc)Bạn cần hoàn thành 100% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

0 bình luận