Bài 2: Nguyên lý mạch cấp mass cho ECM-VAST EDU

Bài 2: Nguyên lý mạch cấp mass cho ECM

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Khi chìa khóa chưa bật ON thì ta đo được điện áp bao nhiêu ở chân MREL ?Câu hỏi 2 (1 điểm):

Điện áp VC có thể đo được tại giắc cảm biến nào?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Khi kiểm tra thấy điện áp VC=7.5V là dấu hiệu


Bạn cần hoàn thành 60% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

0 bình luận