- 30%
4,060,000đ
5,800,000đ
Mua ngay

Số bài học

78

Thời lượng video

9:56:54

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Hệ thống điều khiển động cơ ô tô hiện đại

Nội dung khóa học

 Bài 1: Tổng quan các cảm biến trên động cơ xăng
06:32
 Bài 2: Cảm biến CKP-Chức năng, hình dáng, vị trí
04:10
 Bài 3: Cảm biến CKP-Cấu tạo, nguyên lý, kiểm tra loại điện từ
08:14
 Bài 4: Cảm biến CKP-Cấu tạo, nguyên lý, kiểm tra loại Hall
05:39
 Bài 5: Cảm biến CKP-Mạch điện, mã lỗi
04:49
 Bài 6: Cảm biến CMP-Chức năng, hình dáng, vị trí
06:40
 Bài 7: Cảm biến MAF-Chức năng, hình dáng, vị trí
03:54
 Bài 8: Cảm biến MAF-Cấu tạo, nguyên lý loại Hot wire
07:21
 Bài 9: Cảm biến MAF-Cấu tạo, nguyên lý loại Hot film
07:29
 Bài 10: Cảm biến MAP-Chức năng, Cấu tạo, nguyên lý
07:51
 Bài 11: Cảm biến MAP-Mạch điện, thông số, mã lỗi
04:36
 Bài 12: Cảm biến IAT-Chức năng, nguyên lý, kiểm tra, mã lỗi
06:22
 Bài 13: Cảm biến ECT-Chức năng, nguyên lý, kiểm tra
04:59
 Bài 14: Cảm biến ECT-Hư hỏng, mã lỗi
04:40
 Bài 15: Cảm biến TPS-Chức năng, nguyên lý, kiểm tra
09:42
 Bài 16: Cảm biến TPS-Phân tích tín hiệu, mã lỗi
05:45
 Bài 17: Cảm biến APP-Chức năng, hoạt động, mã lỗi
04:57
 Bài 18: Cảm biến O2S-Chức năng, hoạt động, các loại
06:53
 Bài 19: Cảm biến O2S-Tín hiệu, kiểm tra, mã lỗi
05:16
 Bài 20: Cảm biến O2S-Open-Loop, Closed-Loop, STFT, LTFT
11:12
 Bài 21: Cảm biến O2S số 2-Chức năng, tín hiệu
04:08
 Bài 22: Cảm biến AF-Cấu tạo, hoạt động, tín hiệu
09:51
 Bài 23: Cảm biến KNK-Cấu tạo, hoạt động, tín hiệu
05:07

Đăng ký khóa học

Hệ thống điều khiển động cơ ô tô hiện đại

Điện động cơ ô tô

4,060,000 đ
1 tháng
Đăng ký