Bài 2: Tổng quan hệ thống phanh chống bó cứng ABS-VAST EDU

Bài 2: Tổng quan hệ thống phanh chống bó cứng ABS

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Hệ thống phanh ABS (Anti-lock Braking System) có tác dụng gì?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Khi nào hệ thống phanh ABS mới làm việc 


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Hệ thống phanh ABS hoạt động như thế nào?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Những tín hiệu đầu vào (Input) gửi về Module ABS để hệ thống ABS có thể làm việc là?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi hệ thống phanh ABS bị lỗi và nổi sáng đèn báo ABS trên đồng hồ taplo ?


Bạn cần hoàn thành 60% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

0 bình luận