Bài 1: Tổng quan hệ thống phanh-VAST EDU

Bài 1: Tổng quan hệ thống phanh

Câu hỏi 1 (1 điểm):

Xi lanh phanh chính có nhiệm vụ gì?


Câu hỏi 2 (1 điểm):

Xi lanh công tác thường có những dạng hư hỏng nào?


Câu hỏi 3 (1 điểm):

Cơ cấu phanh tang trống có cần phải điều chỉnh khe hở giữa má phanh và trống phanh hay không?


Câu hỏi 4 (1 điểm):

Cơ cấu phanh đĩa có cần phải điều chỉnh khe hở giữa má phanh và trống phanh hay không?


Câu hỏi 5 (1 điểm):

Nhiệm vụ của bầu trợ lực phanh là gì?


Câu hỏi 6 (1 điểm):

Nếu màng cao su ngăn giữa 2 khoang của bầu trợ lực phanh bị rách, khi đạp phanh sẽ có hiện tượng thế nào?


Câu hỏi 7 (1 điểm):

Nguồn Hơi hút (chân không) để cấp tới bầu trợ lực phanh trên ô tô có thể được lấy từ đâu?


Câu hỏi 8 (1 điểm):

Vì sao sau khi tháo lắp để làm việc với các thành phần ,chi tiết trong mạch thuỷ lực của hệ thống phanh ta phải thực hiện xả gió (xả Air) ?


Bạn cần hoàn thành 60% bài kiểm tra nhanh, để học bài tiếp theo!

0 bình luận